Join the waitlist to gain early access to our upcoming crypto exchange!

Get Early Access

Energi

Tiền điện tử cho sự chấp nhận của thế giới

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Là tiền điện tử hàng đầu thế giới với sự hợp nhất của Hợp đồng thông minh, Quản trị và Ngân quỹ tự cấp vốn để đảm bảo tuổi thọ và cho phép tăng trưởng nhanh chóng.
Tiền điện tử là công nghệ mới mang tính cách mạng mang lại một lĩnh vực to lớn để tự do kiếm tiền. Tuy nhiên, thậm chí sau mười năm, việc chấp nhận tiền điện tử chưa đến 1% dân số thế giới. Chúng tôi làm việc để mang tiền điện tử đến với mọi người.

Đọc thêm

Energi Explained in 10 Minutes


This easy-to-watch video (part of our 10-part Education Series) elegantly explains some major value propositions of Energi:

THÔNG SỐ ENERGI COIN


Mã: NRG
Thời gian tạo block: 1 phút.
Thuật toán mã hash: EnergiHash (giống Ethereum)
Yêu cầu Masternode: 1,000 Energi.
Chu kỳ ngân quỹ: Mỗi 14 ngày.

Xấp xỉ 1 triệu Energi được phát hành mỗi tháng.
Sự phân phối dễ dang quan sát được với tỉ lệ
10/10/40/40."
10% cho nền tảng của Energi
10% cho Thợ đào
40% cho Masternodes
40% cho ngân quỹ

Đọc thêm
Energi X
Energi X

The World’s Best Commission-Free Exchange


Get early access to our upcoming crypto exchange and be among the first to trade digital assets at no cost.

Get Early Access

World’s First Self-Funding
Cryptocurrency Impact Project


Our education platform is a holistic healing tool, for your mind, body and soul. To take that further, we continue to
educate on how we can work collectively to heal our planet.

Take action

ĐỘI NGŨ ALL-STAR CỦA CHÚNG TÔI


Đội ngũ Energi Core xuất phát từ những nền tảng cực kỳ mạnh về Tiền điện tử (có kinh nghiệm trong quá khứ), Tài chính, Kinh tế, Tiếp thị và Phát triển. Energi kết hợp các hoạt động mạnh mẽ từ tất cả các lĩnh vực có liên quan để xây dựng một nền tảng tiền điện tử thực hàng đầu và đẳng cấp thế giới.

What's Next?


Energi sử dụng cách tiếp cận có tính toán và tiến bộ để tiếp cận việc chấp nhận của thế giới, xem chúng tôi đã đi đâu và chúng tôi đang đi đâu trên Roadmap của chúng tôi!

Xem Roadmap của chúng tôi

Xem thêm câu chuyện của chúng tôi trên Medium