LỊCH PHÂN PHỐI ENERGI


Khoảng 1 triệu Energi sẽ được phát hành mỗi tháng. Việc phân bổ có thể được theo dõi được với tỉ lệ là “10/10/40/40.

10% sẽ thuộc về Nền tảng Energi – như là phần thưởng cho tầm nhìn và sáng tạo của Energi, cũng như khuyến khích sự lãnh đạo và hướng dẫn trong tương lai.
10% sẽ thuộc về thợ đào (mà cuối cùng sẽ được chuyển vào Proof of Stake)
40% cho Masternodes
40% cho Ngân quỹ

Lưu ý, tương tự như sự phân phối của Bitcoin và Zcash, Energi sẽ có lạm phát rất cao trong vài tháng đầu tiên, và thậm chí qua năm đầu tiên. Điều này có thể gây ra biến động giá rất lớn, nhưng chúng tôi cảm thấy điều này hiệu quả vì nó cho phép một quỹ ngân quỹ mạnh mẽ (một lần nữa, chúng tôi tin rằng mỗi đô la chi tiêu hiệu quả có thể dẫn đến đầu tư lại gấp 10 lần vào Energi) – đưa đến vòng phản hồi tích cực mạnh mẽ. Phân bổ lớn cho ngân quỹ và lạm phát vừa phải là động cơ của tiền điện tử của chúng tôi.

Theo số lượng tối đa của coin, không có giới hạn coin đối với Energi vì việc phân bổ ngân quỹ và masternode là rất cần thiết cho sự sống còn của Energi, và về cơ bản là động cơ đằng sau Energi, và chúng tôi không thấy lý do nào để tuyên cho Energi “án tử hình” bằng cách loại bỏ động cơ của nó, thậm chí hàng trăm năm kể từ bây giờ.