Energi Gen 3 is Live!

Get Started

THAM GIA ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

Chúng tôi hiện đang trên đường tìm kiếm:

Energi luôn sẵn sàng bổ sung những tài năng xuất sắc cho đội ngũ của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là những người cực kỳ sắc sảo và có kỹ năng từ các nền tảng chuyên nghiệp khác nhau.

Vui lòng đọc hướng dẫn dưới đây về những người mà chúng tôi muốn mời họ tham gia cùng chúng tôi

Những phẩm chất chúng tôi tìm:

Vào cuối ngày, tầm nhìn của Tommy là có một tổ chức với các nhà lãnh đạo rất mạnh, hiểu rõ tầm nhìn của anh ấy và tiến hành các nhiệm vụ cần thiết một cách hiệu quả và ấn tượng, vượt quá mong đợi theo cách mà Tommy có thể rời xa hàng tuần và đến khi trở lại thì thấy các bộ phận khác nhau của tổ chức hoạt động không chỉ tốt mà thậm chí còn tốt hơn so với lúc ông rời đi. Những nhà lãnh đạo như vậy có hiệu quả trong việc quản lý nhóm của họ cũng như quản lý các kỳ vọng đặt ra cho các thành viên trong nhóm của họ – về thời gian và chất lượng công việc, cũng như giao tiếp hiệu quả khi cần thiết với các bộ phận khác. Ngoài ra, nó cũng cần những loại người này để thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng mà Tommy muốn thấy trong tổ chức của chúng tôi. Bên cạnh việc tập trung vào tầm nhìn cho Energi, trọng tâm chính của Tommy là bổ sung các kiểu nhà lãnh đạo mạnh mẽ này vào tổ chức của chúng tôi.

Nếu bạn cảm thấy mạnh mẽ rằng bạn có thể thực sự hoàn thành những đôi giày lớn này, hãy liên hệ với chúng tôi tại hiring@energi.team với một bản sao sơ yếu lý lịch của bạn, liên kết với LinkedIn của bạn và viết về cách bạn thấy mình hoạt động và tăng giá trị cho Energi. Bao gồm các ví dụ về hiệu suất và thành tích công việc trong quá khứ cũng rất hữu ích và đáng hoan nghênh.