Energiswap is live! Trade now with low fees, industry-leading security, and 24/7 support.

Trade Now

THAM GIA ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

Về Energi

Energi là một nhà cung cấp công nghệ tài chính dựa trên tiền điện tử và công nghệ blockchain mang tính cách mạng. Được thành lập trên mục tiêu cung cấp các giải pháp an toàn, phi tập trung, Energi hiện sử dụng đội ngũ hơn 60 cộng tác viên trải khắp 5 châu lục.

Tầm nhìn của chúng tôi


Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một tổ chức với đầy những người tài năng tin tưởng vào sứ mệnh của chúng tôi và cùng nhau làm việc hiệu quả để biến nó thành hiện thực. Chúng tôi tìm kiếm những người vượt quá mọi kỳ vọng và luôn gây ấn tượng bằng cách cải thiện nền tảng, sản phẩm và quy trình của chúng tôi. Các thành viên trong nhóm Energi có kỹ năng điều hành nhóm của họ, giao tiếp giữa các bộ phận và quản lý kỳ vọng để đạt được chất lượng đầu ra cao nhất. Đây chính xác là những kiểu người sẽ mang lại sự phát triển nhanh chóng mà chúng tôi đang hướng tới. Bên cạnh việc định hướng tầm nhìn cho Energi, trọng tâm chính cho sự lãnh đạo của chúng tôi là thúc đẩy những kiểu nhà lãnh đạo này từ bên trong tổ chức của chúng tôi.

Giá trị của chúng tôi


Chính trực : Chúng tôi đánh giá cao những người có ý thức cao về mục đích và tính chính trực. Energi được thành lập với mục tiêu thay đổi nền tài chính và thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Những người đóng góp của chúng tôi nên hoạt động từ một nơi có mục đích tương tự. Các giá trị chung của chúng tôi đảm bảo rằng năng lượng tập thể của chúng tôi luôn đồng nhất và thúc đẩy Energi tiến lên theo đúng hướng. Tổ chức của chúng ta nên thể hiện những giá trị này nếu chúng ta muốn vượt qua những thách thức không thể tránh khỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt.

Tốc độ và chất lượng : Chúng tôi đánh giá cao những người hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả mà không phải hy sinh chất lượng. Đội ngũ lãnh đạo của Energi tập trung vào tầm nhìn và hướng đi của dự án; họ không thể bị cuốn vào việc sửa chữa những công việc chưa hoàn thiện hoặc chưa được suy nghĩ kỹ lưỡng. Với tính chất của ngành, chúng ta phải nhanh chóng phản ứng với sự thay đổi và luôn sẵn sàng thích ứng. Đây là lý do tại sao phương châm của chúng tôi là “nói chuyện hôm nay, thực hiện vào ngày mai.” Mọi cộng tác viên tại Energi nên cố gắng gây ấn tượng bằng sự kỹ lưỡng của họ, đánh giá cao chất lượng và tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của họ. Trong một thế giới lý tưởng, các nhà quản lý sẽ cảm thấy ấn tượng một cách hợp pháp rằng những người đóng góp đã nhanh chóng giao công việc chất lượng cao với rất ít thao tác.

Nhà tư tưởng chiến lược : Chúng tôi cố gắng thực hiện các động thái mạnh mẽ, có ý nghĩa và có suy nghĩ kỹ lưỡng. Có thể mất hàng tuần để tổ chức và thực hiện một kế hoạch đầy đủ, nhưng điều này tốt hơn so với việc sửa đổi nhiều lần trong cùng một khung thời gian hoặc gấp rút vào phút cuối. Chúng tôi mong muốn những người đóng góp của chúng tôi có cùng sự chu đáo trong công việc họ làm – chất lượng hơn số lượng, mọi lúc.

Khả năng lãnh đạo : Chúng tôi đánh giá cao những người thể hiện được phẩm chất lãnh đạo, mặc dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc để tham gia nhóm Energi. Chúng tôi mong muốn mọi người đóng góp có ý thức và quan tâm đến người khác; chúng tôi đối xử với những người làm việc bên dưới chúng tôi bằng sự tôn trọng và chuyên nghiệp như những người ở trên. Các thành viên trong nhóm thể hiện những phẩm chất này sẽ có vị trí tốt hơn để tiến bộ trong tổ chức của chúng tôi.