Join the waitlist to gain early access to our upcoming crypto exchange!

Get Early Access

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Là trở thành nền tảng tiền điện tử trọng yếu trên toàn thế giới.


Tiền điện tử là công nghệ mới mang tính cách mạng mang lại một lĩnh vực to lớn để tự do kiếm tiền. Tuy nhiên, thậm chí sau mười năm, việc chấp nhận tiền điện tử chưa đến 2% dân số thế giới. Chúng tôi làm việc để mang tiền điện tử đến với mọi người.

Để đạt được việc áp dụng đại trà, chúng tôi đã bắt đầu bằng cách đầu tiên tạo ra một nền tảng rất mạnh mẽ. Energi không hề có ICO hay tiền khai thác và được thiết kế chu đáo để có một hệ thống khuyến khích Ngân quỹ và Masternodes mạnh mẽ. Ngân quỹ của chúng tôi lớn hơn đáng kể so với bất kỳ loại tiền điện tử lớn nào khác (lớn hơn bốn lần so với Dash, Decred và PIVX, những đối thủ cạnh tranh hàng đầu của chúng tôi về vấn đề này). Ngân quỹ Energi là phi tập trung và Masternodes bỏ phiếu để góp quỹ trực tiếp. Điều này cho phép Energi trả tiền cho những người đóng góp và khi Energi phát triển, ngân sách Ngân quỹ sẽ phát triển cho phép cộng tác nhiều hơn, dẫn đến tăng trưởng nhiều hơn, v.v., một vòng phản hồi tích cực.

Bên cạnh việc có Ngân quỹ mạnh, khía cạnh quan trọng khác là đảm bảo tiền được sử dụng một cách hiệu quả nhất – tạo ra giá trị lớn để đổi lấy số tiền đã chi. Trong Energi, chúng tôi làm việc để xác định và khuyến khích các hoạt động mang lại cho chúng tôi giá trị tuyệt đối lớn nhất để đổi lấy những gì chúng tôi chi cho những nỗ lực đó.

Cách tiếp cận của chúng tôi là mỗi đô la chúng tôi đầu tư vào hệ sinh thái của chúng tôi, sẽ mang lại nhiều hơn một đô la giá trị gia tăng mới khi được chi tiêu phù hợp cho sự phát triển, tiếp thị và các chiến dịch khác nhằm mở rộng phạm vi của chúng tôi.