VÍ ENERGI

Energi có sẵn trên ứng dụng ví Coinomi cho iPhone và Android. Đây là cách dễ nhất để gửi, nhận và lưu trữ Energi! Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng Coinomi. * Quan trọng !: * Hãy đảm bảo tạo nhiều bản sao lưu các từ gốc của bạn ở nhiều nơi (nhưng không nên lưu trữ kỹ thuật số để ngăn chặn tin tặc lấy chúng). Nếu bạn bị mất điện thoại và không có tiền, từ khóa hạt giống của bạn sẽ không thể lấy lại được, do đó, việc tạo ra nhiều bản sao lưu là vô cùng quan trọng!

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một nút đầy đủ. Bạn có thể tải xuống ví Energi nút đầy đủ từ trang Tải xuống của chúng tôi. Quá trình này mất nhiều thời gian hơn, nhưng cần thiết cho một số hoạt động nâng cao hơn. Dưới đây là video cơ bản về cách sử dụng ví nút đầy đủ Energi, bao gồm gửi, nhận và sao lưu ví của bạn.